FREZY WALCOWO-CZOŁOWE WG.DIN844

FREZY DO KANAŁKÓW WG.DIN327 I DIN326

FREZY KSZTAŁTOWE Z CHWYTEM WALCOWYM

FREZY WALCOWO-CZOŁOWE WG.DIN845

FREZY WALCOWO-CZOŁOWE PROMIENIOWE

FREZY WALCOWO-CZOŁOWE WG.DIN1880

FREZY TARCZOWE

FREZY KĄTOWE I PROMIENIOWE